Przygotowanie do badania
9

Badanie z wykorzystaniem pola magnetycznego jest badaniem BEZPIECZNYM.
Nie powoduje ujemnych reakcji biologicznych u pacjenta, nie wchodzi w interakcje, nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.

9
Pacjent może przyjmować wszystkie leki zgodnie z wymogami prowadzonej terapii.
9

Pacjent NIE MUSI być na czczo.

9
Na badanie MR proponujemy zgłosić się w ubraniu pozbawionym elementów metalowych (zamków błyskawicznych, ozdób metalowych, itp.),
w przeciwnym razie będą one musiały być zdjęte przed wykonaniem badania.
9
Do Gabinetu z systemem rezonansu magnetycznego nie wolno wnosić telefonów komórkowych, kart kredytowych,
zegarków ani innych urządzeń magnetycznych i elektronicznych.
9
Przed badaniem zostaną Państwo poproszeni o wyjęcie zewnętrznych aparatów słuchowych, ruchomych protez dentystycznych i ortopedycznych.
9
W przypadku badania rezonansu magnetycznego w obrębie głowy (mózgowie, twarzoczaszka: gałki oczne, zatoki oboczne nosa, ślinianki, jama ustna, gardo itd.) należy zgłosić się bez makijażu oraz nie używać lakieru do włosów z powodu powstających artefaktów magnetycznych obniżających wartość badania
9
Na badanie należy przynieść posiadaną dokumentację medyczną, wypisy ze szpitala oraz wyniki wszystkich poprzednich badań obrazowych (opisy, zdjęcia, płyty) – USG, RTG, TK, MR, PET i innych, mających związek z badaniem.

Wypełnij ankiety i przyjdź z nimi na badanie

Przebieg badania

Przed badaniem rezonansu magnetycznego prosimy o wypełnienie ankiety, która dostępna jest na naszej stronie internetowej (w zakładce – druki do pobrania) lub w Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Zawarte w niej pytania umożliwią:

9
pozyskanie niezbędnych danych osobowych
9
wyeliminowanie osób z przeciwwskazaniami bezwzględnymi
9
indywidualne zaplanowanie technicznej strony badania
9
uzyskanie koniecznych, wymaganych prawem zgód np. zgody na badanie, zgodny na dożylne podanie środka kontrastowego itp.

W razie wątpliwości, personel udzieli państwu niezbędnej pomocy przy jej wypełnianiu.

9
W niedostępnej dla osób trzecich przebieralni pozostawicie Państwo wszystkie rzeczy zwierające metal, elektronikę, karty kredytowe, biżuterię itp.
9
Personel medyczny wprowadzi osobę badaną do pomieszczenia z aparatem: ułoży na ruchomym stole i umieści w dedykowanej do badania cewce diagnostycznej.
9
Podczas całego badania, pacjent będzie pod nadzorem personelu medycznego, utrzymując z nim stały kontakt za pomocą interkomu, z możliwością natychmiastowego przerwania badania i przywołania obsługi.
9
Czas badania różni się bardzo w zależności od badanego regionu i diagnozowanej choroby, zwykle zawiera się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.
9
W przypadkach badań z dożylnym podaniem środka kontrastowego, pielęgniarka poda środek i badanie będzie kontynuowane.
9
Po skończonym badaniu i odebraniu rzeczy z przebieralni, zostaniecie Państwo poinformowani o czasie i formie odbioru wyniku badania, wraz z jego pełną dokumentacją obrazową w wygodnej formie (pendrive).
9
Pacjenci, którym podano dożylnie kontrast, zostaną poproszeni o pozostanie kilkanaście minut po badaniu w poczekalni.
Środek kontrastowy

W celu uzyskania pełnej wartości diagnostycznej badania, często wskazane jest, dożylne podanie środka kontrastowego. Środki paramagnetyczne, stosowane w badaniach rezonansu magnetycznego, nie zawierają związków jodu, stosowanych w RTG czy tomografii komputerowej.
W przeciwieństwie do badań w Tomografii Komputerowej, ilość podawanego dożylnie środka kontrastowego jest bardzo niewielka, zależna od wagi pacjenta.
U absolutnej większości pacjentów podawane dożylnie środki nie wywołują ŻADNYCH objawów ubocznych. Sporadycznie występujące interakcje
są bardzo łagodne np. alergiczna wysypka na skórze. W tych przypadkach NATYCHMIAST podamy Państwu leki, które całkowicie zlikwidują niepożądane objawy.

 

UWAGA:

9

NIGDY nie podamy Państwu dożylnie kontrastu bez Państwa zgody.

9
ZAWSZE prosimy przychodzić na badanie MR z aktualnym (do 1 miesiąca) wynikiem poziomu kreatyniny, ponieważ decyzję o konieczności podania dożylnie środka kontrastowego, podejmie lekarz radiolog już w trakcie trwania badania MR.

Wypełnij ankiety i przyjdź z nimi na badanie